Urbanizem

Urbanistično načrtovanje v arhitekturi

V sklopu prostorskega načrtovanja izvajamo tudi naloge iz področja urbanizma, izdelujemo prostorske izvedbene akte prostorske ureditvene pogoje in prostorske izvedbene načrte (zazidalne, ureditvene ter lokacijske načrte) ter lokacijske načrte po ZUreP-1 (Ur.list RS št.110/2002).

V sklopu priprave aktov izdelujemo tudi strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov, lokacijsko dokumentacijo, študije osončenja in prostorske prevere, izdelujemo pa tudi predhodne prevere veljavnih prostorskih aktov, ekspertna mnenja in svetujemo kako najhitreje do gradbenega dovoljenja. 
V skladu z novouveljavljeno zakonodajo (ZUreP-1 in ZGO-1, Ur. list RS št. 110/2002) je novost za investitorja zmanjšanje rizika pri pripravi projektne dokumentacije. V kolikor namreč investitor za nameravano pozidavo naroči lokacijski načrt in se pri njegovi pripravi in sprejemanju uskladi z javnostjo, je na podlagi sprejetega lokacijskega načrta po ZGO-1 edina stranka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja.

Navezava urbanističnega načrtovanja na arhitekturno projektiranje je smiselna, globlje ukoreninjena obravnava prostora: oblikovanje prostora se začne z analizo mesta in mestnih predelov, zaznavi dolgoročnih strategij razvoja, nadaljuje pa v pripravi projektne dokumentacije za izbrana področja urbanizacije naselij. Projektiranje novogradenj in obnov, ki je podprto z jasnimi, dolgoročnimi urbanističnimi usmeritvami, je za okolje prijaznejše, manj konfliktno in celovitejše. Veliki projekti, ki gradbeno vplivajo na večje obstoječe dele grajene urbane strukture, so v naši hiši pripravljeni tako, da z njo sobivajo in jo plemenitijo. 

Pri nas snujemo kompleksno.vrste projektov:

KOMUNAPROJEKT d.d.
Partizanska cesta 3-5
SI-2000 Maribor
t: +386 (2) 228 58 10
f: +386 (2) 25 17 684

Domov | o podjetju | Novice | Projekti | Kontakt | Prijava | O avtorjih
2011 © Komunaprojekt d.d.