Inženiring

Predstavitev

    • Za vse gradbene investicije izdelujemo investicijske programe z analizo razvojnih možnosti in sposobnosti investitorja, analizo prodajnega in nabavnega trga, strukturo investicijske vrednosti ter finančno analizo realizacije investicije, vodenje upravnega postopka za pridobitev lokacijskega in gradbenega dovoljenja za lastne investicije ali v imenu in za račun zunanjega investitorja vključno s pridobivanjem pogojev in soglasij soglasodajalcev, vodenje svetovalnega inženiringa za zunanje investitorje z izdelavo projektne naloge za pridobitev PDG in PZI projektne dokumentacije, pripravo razpisne dokumentacije za izbor najugodnejšega ponudnika izgradnje objekta ter vodenje investicijskega projekta skozi izvedbo do uporabnega dovoljenja in skozi garancijsko dobo, vodenje izvajalskega inženiringa za lastne investicije skozi vse faze investicijskega projekta vključno s pridobitvijo in opremljanjem stavbnega zemljišča

    • izvajanje strokovnega nadzorstva skladno z Zakonom o graditvi objektov.

Kontaktna oseba: Marko Koprivnik

vrste projektov:

KOMUNAPROJEKT d.d.
Partizanska cesta 3-5
SI-2000 Maribor
t: +386 (2) 228 58 10
f: +386 (2) 25 17 684

Domov | o podjetju | Novice | Projekti | Kontakt | Prijava | O avtorjih
2011 © Komunaprojekt d.d.