Zgodovina podjetja

Pomembni datumi v zgodovini družbe

26. 11. 1952: je bil z odločbo MLO Maribor kot gospodarska ustanova s samostojnim financiranjem ustanovljen: Zavod za regulacijo Maribor, Ulica Heroja Staneta 1 

1. 12. 1952: je bil za v.d. ravnatelja zavoda imenovan Ljubo Humek, dipl.inž.arh. 

 - 30. 4. 1954: se je zavod preimenoval v: Komuna projekt, finančno samostojni zavod za urbanizem in projektiranje, Maribor Zastopali so ga:Ljubo Humek, dipl.inž.arh. in Bogomir Ranc, dipl.inž. gradb. ter Rudi Zupan, dipl.inž.arh. kot vodilna projektanta 

 - 1. 1. 1955: z vpisom v sodni register pri Okrožnem gospodarskem sodišču v Mariboru je zavod začel poslovati kot: Komuna projekt, komunalno podjetje Maribor 

 

3. 12. 1956: v sodni register je bila vpisana sprememba firme in sedeža:Projektivno podjetje Komuna projekt Maribor, Partizanska cesta 12 

 

15. 10. 1964: v sodni register je bila vpisana sprememba sedeža:Partizanska cesta 3 – 5 


Statusne spremembe

11. 10. 1974: konstituiranje delovne organizacije brez TOZD:Komunaprojekt, podjetje za projektiranje, p.o. 

15. 12. 1976: konstituiranje nove temeljne organizacije: SGP Konstruktor n.sol.o., TOZD Projektivno tehnološki biro Komunaprojekt n.sol.o. 

2. 2. 1990: organiziranje podjetja v družbeni lastnini: Podjetje za projektiranje, urbanizem in inženiring Komunaprojekt d.o.o. 

4. 10. 1995: lastninsko preoblikovanje v delniško družbo: Komunaprojekt družba za projektiranje, urbanizem, inženiring in posredovanje d.d. 


Zaposleni, ki so firmi vtisnili neizbrisen pečat

Ljubo Humek, dipl.inž.arh.: prvi in dolgoletni direktor 

Bogomir Ranc, dipl.inž.gradb.: vodilni projektant na področju nizkih gradenj 

Branko Kocmut, dipl.inž.arh.: vodilni projektant na področju urbanizma 

- Arhitekti: Borut PečenkoIvan KocmutRudi ZupanVlado Emeršič, …….Updated:
Printable version Convert to PDF Recommend by eMail

KOMUNAPROJEKT d.d.
Partizanska cesta 3-5
SI-2000 Maribor
t: +386 (2) 228 58 10
f: +386 (2) 25 17 684

Domov | o podjetju | Novice | Projekti | Kontakt | Prijava | O avtorjih
2011 © Komunaprojekt d.d.