Vizija

VIZIJA DRUŽBE KOMUNAPROJEKT

 

Vizija družbe Komunaprojekt d.d. je odločno postati strokovno usposobljena in konkurenčna družba z aktivno vlogo na trgu nepremičnin. Najzahtevnejšim kupcem že danes nudimo kvalitetne storitve urbanističnega načrtovanja, projektiranja, inženiringa, preko polovice svojih zmogljivosti pa že realiziramo s prodajo zgrajenih poslovnih in stanovanjskih objektov za trg. Jamstvo za uresničitev postavljene vizije je v strateški usmeritvi v strokovno izobraževanje zaposlenih.

 

Dolgoročni cilji družbe so z vidika:  

LASTNIKOV = dobiček in povečanje premoženja družbe,

KUPCEV = primerljive tržne cene, raznolike in visoko kvalitetne storitve, dolga jamstvena doba za produkte,

ZAPOSLENIH = zaslužek in prijazno delovno okolje,

VODSTVA PODJETJA = stalno doseganje rastočih pozitivnih rezultatov.

 

Postavljene cilje in trajnostni razvoj družbe dosegamo oz. zagotavljamo z izvajanjem in izboljševanjem sledečih stalnih aktivnosti:

1. STALNO IZBOLJŠEVANJE TEHNOLOGIJ PROJEKTIRANJA,

2. PRIDOBIVANJE PRIZNANJ ISO USPOSOBLJENOSTI ZA POSEBNE PROJEKTE,

3. STALNO IZBOLJŠEVANJE KOMPLEKSNEGA IN TRANSPARENTNEGA VODENJA PROJEKTOV,

4. TRŽNA USMERITEV,

5. ZMANJŠEVANJE ZADOLŽENOSTI,

6. UPRAVLJANJE S TVEGANJI in RAZISKOVALNO – RAZVOJNE AKTIVNOSTI.

Updated:
Printable version Convert to PDF Recommend by eMail

KOMUNAPROJEKT d.d.
Partizanska cesta 3-5
SI-2000 Maribor
t: +386 (2) 228 58 10
f: +386 (2) 25 17 684

Domov | o podjetju | Novice | Projekti | Kontakt | Prijava | O avtorjih
2011 © Komunaprojekt d.d.