Komunaprojekt d.d.
Vizitka

KOMUNAPROJEKT d.d.
KOMUNAPROJEKT DRUŽBA ZA PROJEKTIRANJE, URBANIZEM, INŽENIRING IN POSREDOVANJE D.D.

PARTIZANSKA CESTA 3 - 5
2000 MARIBOR

SLOVENIJA

 

telefon:02-228 58 10
telefaks:02-251 76 84
  
matična številka:5013810
davčna številka:SI29582644
  
transakcijski računi:04515-0000180637 (Nova Kreditna banka Maribor d.d., Maribor)
 10100-0035946352 (Banka Koper d.d., Koper)
Bonitena ocena SB5 - vir AJPES na dan 17.5.2013