Novice

Pričetek obnove letališča

on 07.08.2012 (3913 reads)

Pričetek obnove letališča

Komunaprojekt d.d. je bil kot najugodnejši ponudnik izbran na javnem razpisu za izvedbo vseh del za dokončanje novogradnje objekta b in prenove ter dozidave objekta a potniškega terminala na Letališču Edvarda Rusjana Maribor. Dela so se pričela 6.8.2012 in bodo v skladu s pogodbo trajala deset mesecev.vhodni terminal

Komunaprojekt d.d. je v letih od 2005 do 2007 projektiral novogradnjo, prenovo in dozidavo potniškega terminala ter spremljal gradnjo kot projektant v letih 2009-2011, ko je dela izvajal SCT d.d. Po stečaju omenjenega podjetja je naročnik, Ministrstvo za promet oz. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor razpisal dokončanje del.

Potniški terminal Letališča Edvarda Rusjana Maribor je del javne prometne infrastrukture in je zahteven objekt, projekt, ki sta ga zasnovala Andrej Šmid in Branko Kokol predvideva 8.500m2 uporabnih površin, v skladu z veljavnimi normativi mednarodne letalske organizacije ICAO je prenovljeni in dograjeni terminal primeren za 500.000 potnikov letno ob nivoju usluge »C«.

Edvard Rusjan2

Osnovni projekt mariborskega letališča je nastal leta 1973 v projektivnem biroju Aeroinženjering Beograd, arhitekt je bil Milan Radovanović. Osnovni terminal, označen kot terminal »a« je bil sprojektiran za približno 80.000 potnikov letno, velikost je bila približno 2600m2. Projekt je nastal kot tretji podoben letališki projekt (Tivat, Osijek in Maribor), arhitekt pa je že pred slabimi štirimi desetletji predvidel širitev terminala (zgrajen je bil objekt a, ob njem pa puščen prostor in vrisana kontura objekta b).

Projekt prenove in dozidave terminala izpolnjuje vse potrebne prostorske, tehnične in varnostne  zahteve evropskih in svetovnih pravil različnih strok (Schengenski režim, zahteve letalskih mednarodnih organizacij, varnostne zahteve za kontrolo potnikov in prtljage ter gibanja oseb po celotnem terminalu). Posebna atrakcija notranje ureditve bo razstavljena maketa letala EDA-1, s katerim je Edvard Rusjan, pionir slovenske aviacije po katerem je letališče poimenovano, 25.novembra leta 1909 preletel 60m na višini 2 m. Enako razdaljo bi lahko preletel v največjem prostoru potniškega terminala, odhodno prihodnem hallu svetle dolžine 68m.

Edvard Rusjan1

KOMUNAPROJEKT d.d.
Partizanska cesta 3-5
SI-2000 Maribor
t: +386 (2) 228 58 10
f: +386 (2) 25 17 684

Domov | o podjetju | Novice | Projekti | Kontakt | Prijava | O avtorjih
2011 © Komunaprojekt d.d.